Politikamız
Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (KSGÇ) Politikası
1. İmisk; ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 standartları temel alınan Entegre KSGÇ (Kalite, Sağlık, İş Güvenliği, Güvenlik ve Çevre) Yönetim Sistemine sahiptir. Yönetim, KSGÇ Yönetim Sisteminin anlaşılmasını ve şirket kültürü ve ticari performansın ayrılmaz bir parçası olarak uygulanmasını temin eder.

2. İmisk Yönetimi ve personeli; operasyon yapılan ülkelerde yasal ve diğer gerekliliklere uyarak, ileri seviyede KSGÇ performansın tüm alanlarda başarısını taahhüt eder.

3. Bu Politikanın uygulanması; Yönetimin bilgi, talimat, eğitim ve gözetim yolu ile sınırlı olmaksızın yapılacaktır. Sürekli iyileştirmeyi hedef alan İmisk KSGÇ Yönetim Sisteminin tanıtımına, başarısına ve devamına aktif katılım sağlayan her bir çalışanına rehber olan, iletişim içerisinde ve onları teşvik eden yönetimin sorumluluğundadır.

4. İmisk temel prensibi, mutlak müşteri memnuniyetini elde etmek, güvenilir ve etkin hizmet ile mümkün olan en iyi değeri sunmaktır.

5. Her bir İmisk çalışanının temel görevi ve sorumluluğu, kendilerinin, iş arkadaşlarının, faaliyet ve işlerinden etkilenebilecek diğer insanların yaralanmasını ve hastalanmasını önleyerek iş güvenliğini temin etmek için gerekli önlemleri almaktır.

6. İmisk, faaliyetlerinin çevre üzerindeki doğrudan ve dolaylı boyut ve etkilerine ilişkin sorumluluğunun bilincindedir. Şirket, çevre kirliliği ve çevresel etkileri en aza indirecek şekilde faaliyetlerini yürüterek, gelecek kuşaklar için çevremizi korumaya ve geliştirmeye kararlıdır.

7. İmisk çalışanları görevini yerine getirirken; bütünlüğü ve özel mülkiyet sorumluluğunu, bilgi, teknoloji ve müşteri unsurlarının dış etkenlerden korunması için uygun güvenlik önlemlerinin alınmasını taahhüt eder. Her bir birim, güvenlik konusu altındaki herhangi bir risk veya ihlali azaltmak adına gerekli sorumluluğu almaktadır.

8. İmisk tüm sosyal sorumluluklarının farkında olup hem yerel hem ulusal çaptaki yardım etkinliklerinde, burslarda, sponsorluk faaliyetlerinde ve staj olanaklarında aktif rol oynamanın yanı sıra toplumu geliştirmeye yönelik diğer girişimlerde de bulunmaktadır.